Průběžně pro Vás připravujeme a doplňujeme odpovědi na dotazy ohledně získání zbrojního průkazu, nebo kurzu samotného. Věříme, že Vám zjednoduší rozhodování a že zde najdete vše, co Vám není jasné. Pokud ne, kontaktujte nás a my Vám rádi odpovíme.

Nosím brýle, mohu dostat zbrojní průkaz?
Ano, není to problém. V příslušném zákoně je to popsáno sice lehce nepochopitelně, ale v podstatě je to stejné jako u ŘP. Pokud máte takovou oční vadu, u které po korekci (tedy s brýlemi či čočkami) vidíte dobře a Váš lékař Vám do posudku napíše, že nosíte brýle, budete mít ve zbrojním průkazu poznámku ve smyslu “osoba zdravotně způsobilá s použitím příslušných zdravotnických prostředků”. To znamená, že pokud chcete použít zbraň, musíte mít brýle, nebo čočky. Jiný stav je, pokud i s brýlemi vidíte špatně “snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci” pak zbrojní průkaz nedostanete.
Musím absolvovat psychologické vyšetření?
Prozatím pouze v případě, že si ho Váš lékař vyžádá, jinak stačí potvrzení lékaře. Toto se pravděpodobně při příští novele zákona změní.
Jakou skupinu ZP chci, abych mohl nosti pistoli?
Povětšinou se jedná o skupinu E. Můžete o ni žádat po dovršení 21 let věku, pokud splníte další náležitosti viz. Jak se můžu přihlásit
Chtěl/a bych zbroják, ale bojím se, že někomu ublížím
V dnešní době existuje střelivo, které pro člověka není smrtelné a ani extra zraňující (gumové projektily atp) a přesto dokáže efektivně odvrátit útok. Nemusíte mít zbraň nutně nabitou “ostrými” abyste se s ní mohli ubránit. Nicméně na držení zbraně prostě zbrojní průkaz potřebujete.
Je písemný test těžký
Každý test je těžký, pokud se na něj nepřipravujete. Faktem ale je, že i když to vypadá děsivě, dají se otázky naučit za víkend. Měli jsme žáky, kteří zvládli test i po 2 dnech učení, ale optimální je zhruba týden 1-2 hodinky denně procvičovat otázky a zvládnete to.
Jsem na vozíčku (hendikepovaný) můžu mít zbrojní průkaz?
Vždy záleží na míře postižení a na Vašem odborném lékaři. Obecně to není problém. To že třeba nechodíte není pro získání ZP směrodatné. Naopak je pro vás možnost dostatešné obrany často životně důležitá. Musíte být v pořádku mentálně a zvládnout zkoušky. V případě, že jste na vozíčku a chcete u nás absolvovat kurz, sdělte nám to předem. Naše provozovna je bezbariérová a vybereme pro Vás také bezbariérovou střelnici pro nácvik a zkoušky. Zajistíme pro vás také vyřízení dokumentů, které jsou potřeba a mohlo by pro Vás být složité jejich získání (například kvůli přístupu do budov).
Jaké dokumenty potřebuji k zahájení kurzu?
Občanský průkaz. Další dokumenty, jako je žádost o zkoušku, lékařské vyšetření atp. se řeší v průběhu kurzu. Na první hodině Vám instruktor vše vysvětlí.
Co obsahuje zkouška odborné způsobilosti?
Teoretická část (test):
– zákon o zbraních a souvisejících předpisů,
– právní definice nutné obrany a krajní nouze,
– nauka o zbraních a střelivu,
– zdravotnické minimum

Praktická část:
– znalost bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem,
– střelba na pevný cíl

Byl(a) jsem v minulosti odsouzen(a) za úmyslný testný čin, můžu dostat zbrojní průkaz?
Vždy záleží na trestném činu za jaký jste byl odsouzen(a) a na době, která uplynula od ukončení trestu. Velmi doporučujeme ověřit si na PČR jestli doby odpovídají a jestli je zde možnost vydání ZP, abyste nemusel(a) zbytečn platit kurz a zkoušky a ve finále zbrojní průkaz nedostal(a).

Celé znění příslušného paragrafu v zákoně o zbraních:
§ 22
Bezúhonnost fyzické osoby
(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem
a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, obecného ohrožení, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let,
b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen, neuplynulo alespoň 20 let,
c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen, neuplynulo alespoň
1. 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
2. 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky, nebo
d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.
(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.
(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.12) Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu.13)

Kolik stojí zbrojní průkaz
Pokud děláte zbrojní průkaz bez našeho kurzu, počítejte s těmito výdaji:
Podání žádosti o zkoušky odborné způsobilosti 100Kč (kolek)
Lékařské potvrzení 300-1000Kč (dle sazebníku Vašeho obvodního lékaře. Pokud si vyžádá psychologický posudek počítejte navíc minimálně + 2000Kč)
Odměna zkušebnímu komisaři 600Kč (hradí se v den zkoušek přímo komisaři)
Poplatek střelnici za zkoušky 700-2000Kč (záleží na ceníku střelnice, kdezkoušky absolvujete)
Poplatek za každou skupinu zbrojního průkazu 700Kč (hradí se v kolcích PČR v případě že s žádáte o vydání ZP)

Přípravný kurz 2800Kč (není povinný, ovšem je doporučený)
V nejhorším případě zaplatíte za zbrojní průkaz pro jednu skupinu 7400Kč (pokud zkoušky uděláte napoprvé a vycházíme z nejhorších cen vč. psychologického vyšetření a bez kurzu)
V nejlepším případě zaplatíte za zbrojní průkaz pro jednu skupinu 3400Kč (pokud zkoušky uděláte napoprvé a vycházíme z nejnižších cen bez kurzu)

Kolik stojí zbraň a náboje
Ceny zbraní jsou různé, záleží na modelu, typu, stáří. V podstatě si můžete pořídit bazarovou pistoli od 1000Kč (např. CZ70) až po třeba několik milionů. U nábojů se ceny liší podle ráže od 1,5Kč až po řekněme 500Kč za náboj. Standardní 9mm Luger vyjde na zhruba 5Kč vč daně.
Chci skupinu E pro osobní obranu, můžu mít pušku?
Ano, samozřejmě. Dlouhé zbraně nejsou jen pro myslivce. Se skupinou E můžete vlastnit jakoukoliv krátkou či dlouhou střelnou zbraň dovoleného provedení. Můžete si tedy pořídit i útočnou pušku vz.58 (samozřejmě s příslušným nákupním povolením)
Musím dělat zbrojní průkaz v místě svého bydliště, nebo můžu i jinde?
V podstatě je standardní postup takový, že zbrojní průkaz děláte v místě bydliště. Tedy pokud jste z Opavy, děláte zkoušky v Opavě. PČR může po podání odůvodněné (rozumné) žádosti povolit zkoušky mimo vaše bydliště. Kurz tedy můžete dělat klidně u nás, ale o zkoušku si žádate na příslušném oddělení PČR v místě Vašeho bydliště a je pouze na PČR zda Vaší žádosti o zkoušky v jiném místě schválí.
Platím na kurzu navíc náboje?
Ne, střelivo je v ceně kurzu. Nic za něj nepřiplácíte v případě, že vám stačí základní množství střeliva (obvykle ano). Pokud si ale nejste jisti, můžete si střelivo dokoupit nad rámec kurzu.
Poskytujete individuální kurzy?
Ano. Napište na info@strelnicehlinik.cz a domluvíme se jak kurz proběhne. Počítejte s tím, že je takový kurz výrazně dražší.