Množí se dotazy, jaký je přesný postup při nákupu zbraně na zbrojní průkaz, proto Vám zkusíme pomoci touto cestou. Předpokládejme tedy, že jste úspěšně složili zkoušky odborné způsobilosti a máte si jít vyzvednout zbrojní průkaz (zbrojní pas). V tuto chvíli je vhodné automaticky požádat o vydání nákupního povolení (pokud si chcete pořídit zbraň kategorie B). Optimálně tedy, když si jdete vyzvednout zbroják, tak si na příslušném oddělení vyplňte formulář a hned požádejte o vydání nákupního povolení. Vyhnete se tak zbytečné cestě na policii v případě, že se rozhodnete k nákupu zbraně. Nákupní povolení má platnost 12 měsíců, během kterých si můžete jít zbraň koupit. Poplatek (kolek) činí 200Kč. Rychlost vydání povolení se místo od místa liší. V Ostravě vám jej běžně vystaví na počkání, nicméně má PČR lhůtu 30 dní.

Jak postupovat v prodejně

S nákupním povolením (NP) a zbrojním průkazem (ZP) pak jdete do prodejny (je jedno, kde se na území ČR prodejna nachází). Vyberete si vámi požadovanou zbraň a prodejce po vás bude chtít tyto doklady:

 1. Zbrojní průkaz
 2. Nákupní povolení (pakliže se jedná o zbraň kat.B)

Pokud mu všechny dokumenty správě předložíte, zadá údaje do centrálního registru zbraní (CRZ) a ten mu vygeneruje “šedivák” (Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně) s veškerými potřebnými údaji o zbrani a informacemi o něm a vás. Vystaví vám fakturu, nebo jiný doklad, vy zaplatíte a on vám předá zbraň. V žádném případě prodejci nenechávejte nákupní povolení. Pokud potřebuje, může si ho zkopírovat, ale nepotřebuje ho, protože k veškerým údajům má přístup přes CRZ.

Od prodejce odcházíte a nesete si toto:

1) zakoupenou zbraň s příslušenstvím (kufřík, náhradní zásobníky atp. liší se dle značky a typu zbraně)

2) nákupni povolení (to vaš původní které vám vcystavila PČR)

3) fakturu nebo jiný doklad o koupi

 

Registrace na PČR

Do 10 dní pak musíte zbraň zaregistrovat na oddělení, které vám vydalo nákupní povolení (NP). To znamená, že vezmete zbraň, doklady od prodejce, zbroják, a jdete na příslušné oddělení, kde vyplníte další papíry a bude vám vystaven průkaz zbraně (PZ). Policie má opět 30 dní na vystavení průkazu. Do té doby nesmíte zbraň nosit či z ní střílet, nesmíte s ní ani na střelnici! (samozřejmě na PČR ji přinést musíte). Spousta střelců vede dohady o tom, zda lze zbraň bez PZ nosit. Zákon v tomto hovoří jasně, můžete ji přenášet z prodejny domů a z domu na policii. Tím jsou veškeré dohady vyvráceny, protože o střelnici se zde nehovoří.

Ve chvíli, kdy máte v ruce průkaz zbraně, je ji možno skrytě nosit. Doporučujeme, abyste si při jednom požádali o další nákupní povolení, které bude mít opět platnost 12 měsíců.
Málo kdo zůstane u jedné zbraně a opět si tím ušetříte cestu.

 

Postup v kostce

 1. Získat od PČR nákupní povolení (NP)
 2. Navštívit prodejce a koupit zbraň (v ruce povolení + ZP) – nákupní povolení mu POUZE UKAZUJETE, nenecháváte mu ho!
 3. Odnést zbraň s doklady od prodejce do 10 dní k registraci na PČR (policie chce tyto dokumenty: šedivák, fakturu, ZP,NP)
 4. Obdržet průkaz zbraně (PZ)
 5. Hotovo

Správní poplatky:

 1. žádost o nákupní povolení – 200Kč
 2. registrace zbraně – 300Kč

Co se děje na PČR:

 1. Zbraň (vybitou – bez nábojů v zásobníku či komoře atp.) přinesete se všemi doklady. Potřebujete fakturu, účtenku a šedivák od prodejce v případě zbraně zakoupené v obchodě. Kupní smlouvu a šedivák v případě že kupojete zbraň od někoho. 300Kč kolek, zbrojní průkaz.
 2. Toto je spíše doporučení – Buďte milí, nechoďte hned po otevření, nechoďte chvíli před zavřením, nechoďte hned po obědě ani těsně před obědem! Dejte úředníkům prostor pro kafčo/oběd, vy si taky dáváte ráno kafe a nejste rádi, když vás někdo vyrušuje. (Tento postup obvykle dost urychlí a zjednoduší vyřízení a neplatí jen pro zbraně 🙂 Pokud budete nepříjemní, nabručení a nebo třeba arogantní, budete se odvolávat na nějaké zákony (pokud to není nezbytné) počítejte s tím, že úředník využije celou lhůtu, kterou na to má, to je 30 dní)
 3. Vyplníte patřičný formulář a údaje o zbrani, výrobní čísla, typ atd. a úředníkovi předložíte ZP,NP,šedivák, fakturu/kupní smlouvu, někdy i OP a samozřejmě zbraň. Úředník všechny dokumenty zkontroluje, zkontroluje jestli sedí čísla na všech hlavních částech zbraně a je-li všechno v pořádku, zadá údaje do systému.
 4. Čekáte. Záleží na konkrétním oddělení PČR. Někde Vám vydají PZ na počkání, jinde třeba do týdne, nicméně lhůta je jako u všeho jiného 30 dní.

Co napsat do žádosti o NP?

V případě, že přesně víte, jakou zbraň si chcete koupit, což není obvyklé, pokud si povolení vystavujete jen tak “pro jistotu” předem, napíšete do formuláře přesné označení zbraně, výrobce, ráži atp. Běžnější je ale stav, kdy chcete pouze pistoli, nebo revolver a rozhodujete se který. Pak se do formuláře pro žádost o nákupní povolení napíše pouze “Pistole samonabíjecí” či “revolver”. Toto plně postačuje. Následně pak do důvodu napíšete “ochrana života, zdraví a majetku”.

Krapet jiná situace je v případě, že zbraň kupujete od někoho a ne na prodejně. Pak doporučujeme sepsat kupní smlouvu a na PČR si vyzvednout patřičný formulář (pokud ho nemá připravený prodávající), který optimálně spolu, vyplníte. Říká se mu “šedivák” stačí se zeptat a oni vám již řeknou. NP však potřebujete i v tomto případě a postup registrace je shodný s postupem registrace nové zbraně.

 

A teď trošku bu bu bu pro koumáky

Vzhledem k tomu, že se také zabýváme prodejem zbraní, řekneme vám ještě něco, co jste možná nevěděli. Každý prodejce s licencí má přístup do CRZ a povinnost do něj zapisovat. V CRZ je zmatován kompletní pohyb každé zbraně od výrobce až po vás. Toto se týká samozřejmě také střeliva. Každý, kdo v tomto řetězci dostane zbraň do ruky, ji musí zapsat do registru. Ve chvíli, kdy je vám vystaven šededivák (na prodejně) je už zbraň fakticky vaše i když jste ji ještě nepřihlásili na PČR. Proto nespoléhejte na to, že to uděláte později a nic se nestane. PČR striktně kontroluje pohyby zbraní a ty, které nebyly v termínu nahlášeny jim “svítí červeně”. Taky není úplně dobrý nápad v těch 10 dnech chtít někoho zastřelit (no on to není dobrý nápad obecně) s tím, že PČR neví, že zbraň máte, protože jste ji ještě nepřihlásili. Do CRZ se zapisuje automaticky datum a čas (dokonce na sekundu přesně) kdy vám byla zbraň předána a podobně třeba i u reklamací nebo při úschově zbraně na střelnici. My ale víme, že jsou střelci soudní a zodpovědní lidé, takže tenhle text je spíše jako třešínka na dortu a pro zajímavost.

 

A teď, pokud si chcete koupit zbraň za nejlepší cenu, zastavte se na našem eshopu NakupZbrane.cz