CZ75 je zcela jednoduché rozložit i složit. Sestává jen z několika dílů (je jich víc, ale nikdo po vás nechce úplné rozebrání)

V nedávné době vzešla v platnost novela o zbraních, která měla za následek úpravu něktrerých testových otázek a zároveň sjednotila postup zkušebních komisařů při zkouškách odborné způsobilosti.Původně jsem se chtěl věnovat jednotlivým bodům a změnám, ale ve finále je to zbytečné, protože rozdíly jsou minimální. Přibylo zhruba 20 otázek a některé zmizely, nebo byly upraveny. Faktem je, že jsem z toho měl taky strach.

Potřeboval jsem si totiž rozšířit zbrojní průkaz o zbývající 2 skupiny a tím pádem mě čekalo celé kolečko znovu. V podstatě jako bych si dělal zbrojní průkaz poprvé. Jediný rozdíl byl, že jsem věděl, že po dohodě se zkušebním komisařem můžu střílet na zkouškách ze své zbraně, čehož jsem nevyužil a to, že v případě že bych něco pokazil, zbroják mi zůstane.
Jsem celkem trémista, ale myslím, že na zkoušky se naučit dá vcelku v pohodě. Tím myslím teorii. Není to žádná věda, prostě hormada otázek. Rozdíl mezi testy před a po jsem vnímal spíše tak, že se něco změnilo, něco zjednodušilo, něco je trochu složitější. Přibyly obrázkové otázky, vesměs na náboje a nějaké ty části zbraní, ale ty stejně člověk zná z kurzů.
Manipulace se nezměnila (nebo jsem měl štěstí na komisaře) pořád to samé, sborka a rozborka, popis hlavních částí, bezpečný prostor, závada, dlouhá a krátká a pak samozřejmě střelba podle požadované skupiny.

Nervozita je běžná

Bál jsem se toho naprosto zbytečně. Samozřejmě nervozita je na místě ovšem to, že se staří střelci či případně i lidé, kteří žádají o zbroják prvně, bojí je naprosto zbytečné. Staří to totiž znají z praxe a mladí se to naučí na kurzu.
Vnímám nové testy dokonce jako jednodušší, protože jak náboje tak části zbraní znám z praxe a odpadly otázky na zabezpečení různých tříd a stavebních materiálů a kategorií. Zároveň pak mnohem lépe fungují mnemotechnické pomůcky, které si člověk během učení vytvoří, protože odpadly zavádějící otázky.
Netvrdím, že je teď jednodušší ZP získat, ale určitě to není těžší, prostě je to jen o tom se to naučit.